Sportblessures bij kinderen behandelen? Werk samen!

Als sportende kinderen een blessure oplopen, zijn ze tijdelijk of voor langere tijd beperkt in hun sportbeoefening. Sportblessures bij kinderen kunnen gerelateerd zijn aan de groei, maar ze kunnen ook ontstaan door overbelasting of een acute situatie. De vraag is dan bij welke professional de ouders en het kind zich het beste kunnen melden voor diagnostiek, behandeling en revalidatie.

Want als sporters en kinderen op zichzelf al een speciale behandeling vragen. Welke fysiotherapie hebben sportende kinderen dan wel niet nodig? Onze kinderfysiotherapeut Olga Kolkman en een onze sportfysiotherapeut Leon Meijer vroegen zich dit een tijd geleden al af en werken nu dagelijks samen om kinderen met blessures weer vrijuit te laten sporten. Ze mogen deze ervaring zelfs overbrengen in de cursus Sportrevalidatie bij kinderen van het Nederlands Paramedisch Instituut!

Behandeling sportblessures bij kinderen

Bij blessures en sportletsels met een langere tijdslijn is de samenwerking in de eerstelijnspraktijk van een geregistreerde kinderfysiotherapeut en sportfysiotherapeut duidelijk van meerwaarde. Immers, waar de kinderfysiotherapeut vooral kijkt naar de (motorische) ontwikkeling en groei, richt de sportfysiotherapeut zich vaak meer op de fysieke training tijdens de revalidatie en return to play. Een goede communicatie met het kind en de ouders is essentieel in een (sport)revalidatietraject.

Wat zijn de aard en ernst van de blessure? Welk herstelbeloop is te verwachten? Welk factoren kunnen dit herstel gunstig dan wel ongunstig beïnvloeden? Is sporthervatting op het niveau van voor de blessure mogelijk? Wat zijn de criteria voor return to play? Is er kans op een recidief letsel? Dit zijn belangrijke vragen die gaandeweg het traject beantwoord moeten worden.

In de tweedaagse cursus ‘Sportrevalidatie bij kinderen’ presenteren twee docentenduo’s hoe zij deze samenwerking concreet hebben ingevuld; een van deze duo’s is onze kinderfysiotherapeut Olga Kolkman en een onze sportfysiotherapeut Leon Meijer. Respect voor elkaars deskundigheid, kwaliteiten en specialisme is hierbij van groot belang. Wie is wanneer aan zet? En wie kan het beste het voortouw nemen als hoofdbehandelaar? Wie doet de communicatie met de ouders en het kind?

Benieuwd naar de gecombineerde begeleiding van onze kinderfysiotherapeut Olga en onze sportfysiotherapeut Leon?

Stel je vraag aan Olga en Leon

Cursus sportrevalidatie bij kinderen van het NPI

In de cursus sportrevalidatie bij kinderen van het NPI wordt een aantal duidelijke stroomschema’s gepresenteerd voor de revalidatie van sportende kinderen op alle niveaus. Na de anamnese en het lichamelijke onderzoek wordt gestart met testen om een goede analyse van de momentane belastbaarheid van het kind te maken.

Daarnaast wordt een sportanalyse gemaakt om het gevraagde eindniveau te bepalen. Duidelijke return to play- criteria zorgen voor duidelijkheid in de communicatie met het kind en de ouders. Daarnaast is in de cursus ook aandacht voor moge- lijke valkuilen of problemen die zich gaandeweg kunnen voordoen tijdens een (lange) revalidatie.

Aan de hand van casuïstiek van diverse sportletsels worden in de praktijk de stappen in de opbouw van een sportrevalidatietraject besproken. In twee praktijksessies wordt de praktische uitvoering van deze opbouw bij een aantal geblesseerde jonge sporters gedemonstreerd en geoefend. Dit geeft een duidelijk beeld van een goede samenwerking tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten in de dagelijkse praktijk.

Met dank aan Hans Bult MSC Sportfysiotherapeut en Coördinator deskundigheidsbevordering NPI

fysiosportief-groningen-ervaring-maart-2020

De leukste ervaring bij fysiosportief in maart 2020

Elke dag weer doen wij flink ons best om iedereen die voor ons kiest zo goed en zo snel mogelijk weer vrijuit te laten bewegen. Hierbij kunnen wij veel leren van jou! Daarom overleggen w...

fysio-dannie-fysio-leon-podcast-4-april-2020

Luister onze nieuwe podcast over Snijder&Meijer in tijden van corona

Wanneer je bij ons in behandeling bent, dan vinden wij het belangrijk om je goed te informeren. We vertellen je graag hoe je blessure is ontstaan, wat jij er zelf aan kan doen en hoe wij je kunnen he...

kop-dr-veur-fysiosportief-groningen

Kop d'r veur en in de benen!

We kunnen er niet meer onderuit: het Coronavirus heeft de provincie Groningen bereikt. In de komende maanden zal, zo is de verwachting, onze provincie overspoeld worden door meer ziektegevallen. Alle...