Privacybeleid


Algemeen
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Bovendien willen wij transparant zijn in wat wij doen. Daarom hebben we dit privacybeleid opgesteld waarin we op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst beschrijven hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren.

Ons privacybeleid maakt deel uit van ons praktijkreglement. Neem even de tijd om beide te lezen en natuurlijk kun je ons daarna altijd je vraag stellen.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
Wij maken gebruik van andere organisaties om verwerkingen op jouw gegevens uit te voeren. Bijvoorbeeld leveranciers van software voor de ondersteuning en administratie van onze dienstverlening. Wij blijven hierbij te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens en wij zien erop toe dat deze organisaties jouw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Verzamelen van informatie
Indien je van ons een behandeling wilt ontvangen, dan moeten we gegevens over je verzamelen. Dit betreft gegevens die nodig zijn om een afspraak te maken met jou, een behandelplan op te stellen en uit te voeren en om behandelingen te kunnen declareren. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt (artikel 16 t/m 25, zie bijlage Wet-WGBO-modelregeling van het KNGF).

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Gegevens worden ook verzameld indien je gebruik maakt van ons contactformulier op de website.

Gebruik van informatie
Wij verzamelen de gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

Doorsturen van informatie
Wij sturen alleen in de volgende gevallen persoonsgegevens door naar een andere organisatie:

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Alle onze medewerkers en stagiairs hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Hyperlinks
Onze website kan links naar andere websites van derde partijen opnemen. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites en de inhoud ervan. Wanneer je onze website van verlaat zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van jouw privacy. Wees je hiervan bewust en lees de privacyverklaring van de betreffende andere website goed door.

Opslag van gegevens
Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een land dat gebonden is aan de AVG en daarmee de verplichtingen ten aanzien van persoonsgegevens ervan nakomt.

Persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat voor het doel van verwerking noodzakelijk is. Wettelijke verplichtingen kunnen langer bewaren noodzakelijk maken.

Rechten van betrokkene
Als klant heb jij rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Deze zijn:

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacy
Wij hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) genaamd Onno Voerman. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Heb je vragen heeft over de wijze hoe wij omgaan met de privacy van jouw gegevens, dan kun je contact met Onno opnemen via onno@fysiosportiefgroningen.nl

Klachten en uitoefenen van jouw rechten
Voor klachten kun je contact met ons opnemen.

fysiosportief
Vechtstraat 52
9725 CW Groningen

Ook voor het uitoefenen van jouw rechten als betrokkene kun je met Onno contact opnemen. Houd er rekening mee dat wij jouw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van jouw verzoek.

Cookies
Op onze website kunnen cookies worden gebruikt. We gebruiken cookies om te zien welke webpagina’s mensen hebben bezocht en om te meten hoe effectief zoekopdrachten zijn. Verder bieden cookies ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze communicatie en diensten kunnen verbeteren.

Cookies uitschakelen
Als je cookies wilt uitschakelen in een Safari-webbrowser, ga je naar Voorkeuren en geef je op het paneel Privacy aan dat je cookies wilt blokkeren. Op een iPad, of iPhone vindt je de optie voor cookies onder Instellingen, Safari en de sectie Cookies. Als je een andere browser gebruikt, neem dan contact op met je aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies.

Omdat we op onze gehele website cookies gebruiken, kun je bepaalde onderdelen mogelijk niet meer gebruiken als je cookies uitschakelt.

De cookies die we voor onze website gebruiken, zijn ingedeeld op basis van de categorieën die zijn vastgelegd in de ICC UK Cookie guide. Voor onze website en andere online services gebruiken we de volgende categorieën cookies:

Categorie 1: strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om op onze website te surfen en de functies te gebruiken. Zonder deze cookies zijn voorzieningen als mijnfysiosportief niet mogelijk.

Categorie 2: prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over jouw surfgedrag op onze website, bijvoorbeeld welke pagina’s je vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze website optimaliseren en de navigatie verbeteren. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld waarmee jouw identiteit kan worden achterhaald. Alle informatie die met deze cookies wordt verzameld, wordt bewaard in de vorm van anonieme totaalstatistieken.

Categorie 3: functionaliteitscookies
Met deze cookies onthoud onze website welke keuzes je tijdens het surfen hebt gemaakt. De informatie die met deze cookies wordt verzameld, kan niet worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Ook jouw surfgedrag op andere websites dan die van fysiosportief, kan hiermee niet worden vastgelegd.

Versie en wijzigingen
Privacybeleid 0.18 ingaand 24/05/18. Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, plaatsen we hiervan een nieuwsitem op de nieuwspagina van onze website.

Stel jouw vraag over ons privacybeleid