Hoe denken fysiotherapeuten over de toekomst van fysiotherapie?

De afgelopen weken trokken bestuursleden van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie het land in om met leden te praten over de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut in de toekomst. 80 Fysiotherapeuten, 2025 als ijkpunt en 8 stellingen als ‘Kwaliteit toon je aan door hoge patiëntwaarderingen’ en ‘Voor een fysiotherapeut wordt communiceren en samenwerken belangrijker dan fysiotherapeutisch behandelen’ zorgden voor soms pittige discussies. Lees het verslag met de stellingen en de voors en tegens op een rij.

Brainstorm Op weg naar fysiotherapie en fysiotherapeut 2025

Het KNGF streeft naar een toekomstbestendige visie die de positie van de fysiotherapie en van de fysiotherapeut in de maatschappij kan versterken, gericht op het maximaal ondersteunen van de kwaliteit van leven van de patiënt. Ontwikkelingen in de maatschappij, het zorglandschap en veranderingen in beleid maken dat het KNGF streeft naar een heldere en gedeelde positionering van de fysiotherapie. Daarom is het KNGF in 2017 gestart met een visietraject in samenwerking met BeBright.

Gebaseerd op trends en ontwikkelingen zijn er vier bouwstenen gedefinieerd, die samen het gezamenlijk toekomstbeeld vormen. Per bouwsteen is er een aantal belangrijke keuzes te maken over de toekomst van fysiotherapie. Het betreft keuzes over bijvoorbeeld de positie van fysiotherapie in netwerken, opleidingsniveau verbijzonderd en algemeen fysiotherapeut (bachelor-master) en de rol van fysiotherapeuten bij innovatie.

Een cruciaal onderdeel van de visieontwikkeling is natuurlijk het gesprek met de fysiotherapeuten zelf. In februari 2018 zijn 4 leden-bijeenkomsten in de regio gehouden, namelijk in Haarlem, Eindhoven, Voorburg en Drachten. In totaal waren er 80 enthousiaste deelnemers aanwezig om door middel van 8 stellingen te discussiëren en te brainstormen over de toekomst van de fysiotherapie en fysiotherapeut.

Hieronder treft u de 8 verschillende stellingen beschreven met daarbij de meest gehoorde argumenten voor en tegen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwamen.

Stelling 1: Preventie en gedragsverandering worden belangrijker dan fysieke behandeling; daardoor wordt het sociaal domein (Wmo) een belangrijke financieringsbron

Argumenten voor:

Argumenten tegen

Gedragsverandering hoort bij andere disciplines thuis

Stelling 2: De fysiotherapeut ontwikkelt zich in de toekomst in de basis als algemeen fysiotherapeut gedurende een HBO master / WO master. Een Master geeft toegang tot het BIG-register. Een Post-master kan daarna gevolgd worden om te verbijzonderen, of bijv. om te verdiepen in een rol als casemanager.

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

Stelling 3: Het verschil tussen intramurale en extramurale fysiotherapeut verdwijnt. Los van waar je werkt zorg je ervoor dat een cliënt zo snel mogelijk weer thuis is of daar zo lang mogelijk blijft. 

Over deze stelling was onder de deelnemers veel discussie. Veel deelnemers konden zich niet vinden 1e deel van de stelling, maar juist wel in het 2de deel van de stelling. Het advies van dedeelnemers was dan ook om de stelling in tweeën te splitsen.

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

Stelling 4: Voor een fysiotherapeut wordt communiceren en samenwerken belangrijker dan fysiotherapeutisch handelen.

Argumenten voor:

Argumenten tegen:


Stelling 5: Kwaliteit toon je aan door hoge patiëntwaarderingen. 

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

Stelling 6: Evidence based interventies vormen de basis van het vak. Interventies die niet bewezen effectief zijn, vallen buiten het domein en worden dan ook niet toegepast.

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

Er werd gesproken over de terminologie van ‘ niet bewezen effectief ’. Algemeen wordt geconstateerd dat interventies die “bewezen niet-effectief” zijn, niet moeten worden uitgevoerd.

Stelling 7: Op het gebied van innovatie en vernieuwing is de fysiotherapeut van de toekomst geen koploper maar doet wel actief mee aan initiatieven in zijn netwerken.

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

Stelling 8: De fysiotherapeut werkt in de toekomst in een eerstelijns gezondheidscentrum samen met andere disciplines. De zelfstandige fysiotherapiepraktijk bestaat niet meer. 

Argumenten voor:

Argumenten tegen:

KNGF namens projectgroep ‘vertrouwen in beweging’
ervaring fysiosportief-juni-2020.jpeg.001

De leukste ervaring bij fysiosportief in juni 2020

Elke dag weer doen wij flink ons best om iedereen die voor ons kiest zo goed en zo snel mogelijk weer vrijuit te laten bewegen. Hierbij kunnen wij veel leren van jou! Daarom overleggen we tijden...

podcast-snijder-meijer-20-juni-2020

Luister de Snijder&Meijer podcast van 20 juni met Patrick Reinders, Pascal de Bruin en Ronald de Bont

Naast behandelen, zijn onze fysiotherapeuten Dannie Snijder en Leon Meijer gek op mooie verhalen. Daarom spreken ze regelmatig af en bespreken samen, of met een goeie bekende de afgelopen week, hun e...

groningen-dry-needling-fysiosportief

Dry Needling uitgelegd door Marle

Marle, zit Roos daar nou een naald in een kuit te prikken?! Ja. We noemen dat dry needling en het is een behandelmethode om pijnpunten in je spieren te verminderen. Ik leg je graag uit hoe het werkt...