Shockwave Fysiotherapie in Groningen

Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) is een veilige, effectieve en succesvolle therapie voor veel (chronische) klachten. Enkele behandelingen met shockwave kunnen (chronische) pijnklachten verminderen of in som- mige gevallen laten verdwijnen. Sinds enkele jaren wordt shockwave therapie door fysiotherapeuten toegepast. Binnen fysiosportief wordt shockwave therapie ook met succes ingezet. De werking van ESWT is inmiddels bewezen. Internationaal onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief kan zijn voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de ervaring in Nederlandse praktijken.

Shockwave Fysiotherapie kan bijvoorbeeld helpen bij langdurige peesklachten, met of zonder verkalking, van je, hiel, achillespees, kniepees, elleboog, schouder, scheenbeen, (shin splints) en spierverrekkingen.

In veel gevallen zijn mensen met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave Fysiotherapie verhoogt de genezingskans sterk en dan met name in combinatie met oefentherapie.

  • Uitwendig goed te verdragen therapie zonder medicijnen, anaesthesie of operatie.
  • Korte behandelduur van ongeveer 10 min.
  • Snel en effectief behandelresultaat.
  • Bewezen effect bij chronische klachten van het bewegingsapparaat.
  • Oorzakelijke behandeling in plaats van symptoombestrijding.
  • Minimale bijwerkingen; roodheid, lichte zwelling
  • Direct na de behandeling ontstaat een langdurige en aanhoudende pijn vermindering en verbetering van de beweeglijkheid.

Onze behandeling Shockwave Fysiotherapie

Onze fysiotherapeut bedient een apparaat waar geluidsgolven uit komen. Deze geluidsgolven verplaatsen zich onder een bepaalde druk door je huid naar de plek waar de klacht zit. Door deze geluidsgolven verbeteren de bloedsom- loop en stofwisseling in dit blessuregebied. Zo stimuleert de behandeling het lichaam om het weefsel zelf op een goede manier te herstellen. Het is een goede behandeling bij chronische en hardnekkige blessures. Met ESWT kan onze fysiotherapeut de klacht op weefselniveau behandelen waardoor de pijn afneemt. De shockwave behandeling zoals wij die inzetten bestaat uit een combinatie van shockwave en oefentherapie. Er is voldoende bewijs dat alleen shockwave minder effectief is dan de combinatie met klachtgerichte oefentherapie.

 

Lees onze informatiefolder over Shockwave Fysiotherapie

De fysiotherapeut onderzoekt eerst, eventueel met behulp van het echografisch apparaat, jouw klacht. Nadat er is vastgesteld dat er een indicatie is voor shockwave zal er een transpar- ant zorgpad worden ingezet.

De fysiotherapeut brengt wat gel aan op de huid en plaatst de kop van het ESWT apparaat op de locatie van de klacht. Per behandeling duurt dit ongeveer 10 minuten. De fysiotherapeut kan de frequentie en intensiteit van de golven tijdens de behandeling veranderen. De behandeling kan pijn doen, maar de fysiotherapeut zal altijd rekening houden met de klacht en de pijnbelev- ing. Tevens zal hij elke stap netjes uitleggen.

De standaard is dat er, uit ervaring, drie maal een shockwave behandeling wordt gegeven. Wanneer blijkt dat na de derde behandeling de klachten met meer dan 60% zijn verminderd, kan worden gekozen voor nog twee extra behandelingen

Na de shockwave behadelingen zal er een oefentraject worden opgestart voor de duur van 6 weken. Er is een duidelijke evidentie dat alleen shockwave of alleen oefentherapie een mindere uitkomst biedt dan een combinatie van deze twee interventies. Wij kiezen er dus altijd voor om direct na shockwave te starten met zeer gerichte oefentherapie.

Na de shockwave behandelingen starten we met intensieve oefentherapie. Samen met jouw fysiotherapeut neem je gedurende 6 weken het schema door. Het oefenprogramma is erop gericht om het weefsel weer zo belastbaar te maken zodat jij weer de activiteiten kunt gaan doen die door de klacht verhinderd werden. Het oefenschema zal je twee maal per week moeten uitgevoerd voor een optimaal effect. Na 6 weken oefenen zal er een evaluatie worden ingepland om te beoordelen in welke mate de klacht is genezen en of je tevreden bent met het ingezette zorgtraject. Op naar een efficiënt herstel!

Shockwave Fysiotherapie van fysiosportief Groningen

Deze Fysiotherapeuten helpen jou met Shockwave Fysiotherapie