Kinderfysiotherapie


Kinderen zijn kleine mensen, maar geen kleine volwassenen. Kinderfysiotherapie is daarmee een ander vak dan fysiotherapie voor volwassenen. Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar kunnen terecht bij een kinderfysiotherapeut voor advies en behandeling rondom bewegen en motorische ontwikkeling.
De motoriek, maar ook de cognitieve mogelijkheden van kinderen zijn voortdurend aan verandering onderhevig door groei en ontwikkeling. Door te bewegen/spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en groeien zo op tot volwassenheid.

Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling. Tevens kunnen er klachten zijn aan spieren of gewrichten die er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw kind niet pijnvrij kan sporten. Behandeling van deze problematiek vraagt een specifieke benadering die aangepast is aan de eigen ontwikkeling van het kind. De sociale context van het kind speelt in de ontwikkeling steeds een grote rol en wordt waar mogelijk bij de behandeling betrokken. De klachten, waarmee kinderen zich presenteren zijn zeer uiteenlopend.

Voorbeelden van klachten die een kinderfysiotherapeut behandeld;

Indicatiegebieden voor kinderfysiotherapie

De volgende Kinderfysiotherapeut helpt u met kinderfysiotherapie;

Wij bieden u Kinderfysiotherapie op de volgende lokaties: